THIẾT KẾ
 Khi các thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật được xác định, kỹ sư Adpotech sẽ làm việc với bộ phận mua hàng để đưa ra các giải pháp phù hợp giữa sản phẩm cung cấp với các tiêu chuẩn kỹ thuật - thi công tốt nhất đáp ứng các yêu cầu hoạt động hiện tại cũng như tương lai của dự án với ngân sách được phê duyệt.
 
Khách hàng
  
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Phone: +84 24 3311 9860 | Fax: +84 24 3311 9865 |
Email: infor@adpotech.vn  
Fanpage :  Thi Công Sơn Công Nghiệp/Sơn Phủ Sàn Nhà xưởng Công Nghiệp
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kmmmUX4poG4&feature=youtu.be
 
HOTLINE: 0903 216 246 
© Copyright 2013, All right reserved. wesite by Good Design