KIẾM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Công tác kiểm tra quản lý chất lượng được thực hiện tại tất cả bước của quá trình từ tư vấn sản phẩm đến bước bàn giao cuối cùng cho khách hàng. Kinh nghiệm đã cho thấy, quy trình kiểm soát chất lượng là cam kết của công ty chúng tôi nhằm đảm bảo chất lượng trong toàn bộ thời gian của dự án.
 
Khách hàng
  
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Phone: +84 24 3311 9860 | Fax: +84 24 3311 9865 |
Email: infor@adpotech.vn  
Fanpage :  Thi Công Sơn Công Nghiệp/Sơn Phủ Sàn Nhà xưởng Công Nghiệp
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kmmmUX4poG4&feature=youtu.be
 
HOTLINE: 0903 216 246 
© Copyright 2013, All right reserved. wesite by Good Design