Trang chủ Sản phẩm
HỆ THỐNG SÀN CÔNG NGHIỆP
ADPOTECH cung cấp nhiều giải sản phẩm sàn công nghiệp gốc nhựa polymer. Vật liệu polymer được phân nhóm tùy theo loại nhựa, chất độn, vật liệu gia cường cũng như biện pháp thi công. Các vật liệu chia theo loại nhựa bao gồm vật liệu polyurethane, epoxy, vinylester, epoxy novolac v.v.

Phân loại theo ứng dụng thi công, có thể phân loại vật liệu thi công cho sàn công nghiệp, tank-bể chứa, rãnh thoát; phân loại theo biện pháp thi công: Vật liệu thi công bằng súng phun- rullo, thi công dạng tự san phẳng, dạng lớp phủ láng; thi công dạng vữa tự san

 
Khách hàng
  
CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH
Phone: +84 24 3311 9860 | Fax: +84 24 3311 9865 |
Email: infor@adpotech.vn  
Fanpage :  Thi Công Sơn Công Nghiệp/Sơn Phủ Sàn Nhà xưởng Công Nghiệp
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kmmmUX4poG4&feature=youtu.be
 
HOTLINE: 0903 216 246 
© Copyright 2013, All right reserved. wesite by Good Design